Tuğla üstü sıva nasılyapılır ?

Tuğla veya gaz beton üzerine nasıl sıva yapılacağını anlatacağız. Aşağıdaki uygulamalı resimleri takip ederek nasıl sıva yapıldığını örnebilirsiniz. Daha önce sıva işi ve ya bu konuda ustalığınız yoksa mutlaka uzman bir usta yardımını almanızı öneririz.

eros de amor

Uygulamaya başlamadan önce, özellikle beton ve brüt beton yüzeyler üzerindeki çapaklar temizlenmelidir. Bu işlem için spiral kullanılabilir.3 DİKKAT Kuru ve sıcak yüzeyler, uygulama öncesiıslatılmalıdır. Bu işlem, fırça yardımıylayapılabilir.6 PÜRÜZLENDİRMETutunmayı artırmak üzere pürüzsüzyüzeyler pürüzlendirilmelidir. Örneğinkeser ile çentikleme yapılabilir veya çeşitliyüzey hazırlayıcı bağlayıcılar kullanılabilir.8 ORTAM SICAKLIĞIUygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır.
SERPME Tutunmayı artırıcı diğer yöntemde ise çimento, su ve kumdan hazırlanan karışım,
serpme şeklinde yüzeye atılır.
4 DİKKAT !!!
Diğer yöntemde, duvar yüzeyi hortumla
sulanır ve suya doyurulur. SIVATEK harcının
yüzeye tutunmasında sorunla karşılaşmamak
için yüzeyin suyu tamamen emmesi beklenir.
28
14 SEPELEME
SIVATEK, tekne içerisindeki suya
sepelenmeye başlanır. Su/alçı oranı
6 – 6,5 lt suya 10 kg SIVATEK’tir.
UYGULAMA – DUVAR
11 DİKKAT !!!
Alçının performansını çok fazla etkileyen,
alçı teknesi ve suyun temizliğine dikkat
edilmelidir.
12 İŞ GÜVENLİĞİ
Sepeleme öncesi, elleri korumak amacıyla
plastik eldiven kullanılabilir.
10 KARIŞIM SUYUNUN HAZIRLANMASI
Alçı teknesine su konulur.
13 TORBANIN AÇILMASI
SIVATEK torbası maket bıçağı ile kesilir.
15 SEPELEME
SIVATEK su yüzeyini örtene kadar
sepelemeye devam edilir.
17 TÜKETİM MİKTARI
Tüketim miktarı her 1 cm kalınlık için
9 – 9,5 kg/m2’dir.
18 DİKKAT !!!
Alçının performansını çok fazla etkileyen
aletlerin temizliğine dikkat edilmelidir.
16 BEKLEME SÜRESİ
Birkaç dakika beklenir.
29
23 DİKKAT !!!
SIVATEK harcına, karışımdan sonra su
veya alçı eklemeyiniz.
20 KARIŞTIRMA – 2. YÖNTEM
Karıştırma, elle yapılacaksa SIVARTEK
sıva malası ya da çırpaç kullanılabilir.
19 KARIŞTIRMA – 1. YÖNTEM
Karıştırma, düşük devirli mekanik karıştırıcı
kullanılarak yapılır. Yüksek devir, alçı
tüketimini artırır ve erken donma vb.
sorunlara yol açabilir.
21 KIVAM
Tekne içerisindeki harç, uygulama için
hamur kıvamına gelinceye kadar içinde
topaklar kalmayacak şekilde karıştırılır.
24 TAMİR İŞLEMLERİ
Bu aşamada, duvar yüzeyindeki çatlak ve
delikler tamir edilmelidir.
26
Daha sonra, çatlama riskini azaltmak için
30 cm genişliğinde sıva filesi birleşim
yerlerini ortalayacak şekilde SIVATEK
harcı üzerine uygulanır.
27 ANOLAMA – HARCIN ALINMASI
Uygulama anolar şeklinde yapılacaksa,
harç SPATULATEK yardımıyla, MALATEK
çelik mala üzerine alınır.
25 SIVA FİLESİ UYGULAMASI
Farklı malzemelerin birleşim yerlerine,
SIVATEK uygulanır.
22 KULLANIM SÜRESİ
Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır.
Tekne içerisindeki harç yaklaşık 1 saat
süresince kullanılabilir.
30
UYGULAMA – DUVAR
32 SIVA PROFİLİ – KESİM
Sıva profili, ALLEV profil makasıyla
duvar yüksekliğinde veya istenilen
boyutta kesilir.
UYGULAMA – DUVAR
29 ANO ÇITASI
Yaklaşık 150 – 200 cm aralıklarla ano çıtaları
yapıştırılır.
30
Yapıştırma sırasında çıtalar ipine getirilir
ve teraziye alınır.
28 ANO ÇITASI
Harç, ıspatula ile ano çıtasının
yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar
yüzeyine uygulanır.
31 BEKLEME SÜRESİ
Yapıştırma için kullanılan alçı harcının
sertleşmesi beklenir.
33 SIVA PROFİLİ – UYGULAMA
Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören
sıva profili harç kullanılarak yerleştirilir.
35 HARCIN ALINMASI
Harç sıva malası yardımıyla, KÜRETEK
sıva küreği üzerine alınır.
36 UYGULAMA KALINLIĞI
SIVATEK harcı tuğla, gazbeton vb. duvar
yüzeylerine 5 – 40 mm, brüt beton yüzeylerine
5 – 20 mm doğrudan tek kat uygulanır.
(Daha kalın uygulamalar için bakınız Sayfa 42,
“SIVATEK neden akma ve yığılma yapıyor?”)
34 SIVA PROFİLİ – TERAZİ KONTROL
Su terazisi ile sıva profilinin düşey ve yatay
terazisi kontrol edilir.
31
41
Mala üzerindeki alçı harcı, duvara serpme
şeklinde atılır.
38
Uygulamaya devam edilerek duvar
yüzeyinin diğer kısımları da bu yöntemle
kapatılır.
37 UYGULAMA – 1. YÖNTEM
Sıva küreği üzerindeki alçı harcı aşağıdan
yukarıya bastırılarak uygulanır.
39 1. YÖNTEMDE DİĞER YÜZEYLER
Yüzeyin niteliği uygulama şeklini değiştirmez.
Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton,
bimsblok vb. yüzeyler üzerine uygulama
aynı şekilde yapılır.
42
Uygulamaya devam edilerek, duvar
yüzeyinin diğer kısımları da bu yöntemle
kapatılır.
44 ANOLU MASTARLAMA
Anolama yapılmışsa, aluminyum bıçak
mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano
çıtalarına bastırılarak mastarlama yapılır.
45
Aluminyum bıçak mastar üzerindeki
fazla harç, sıva malası ile alınır.
43 2. YÖNTEMDE DİĞER YÜZEYLER
Yüzeyin niteliği uygulama şeklini
değiştirmez.Tuğla, beton, brüt beton,
gazbeton, bimsblok vb. yüzeyler üzerine
uygulama aynı şekilde yapılır.
40 UYGULAMA – 2. YÖNTEM
Sıva küreği üzerindeki alçı harcı, sıva malası
üzerine alınır.
32
UYGULAMA – DUVAR
50 ANOSUZ MASTARLAMA
Anolama yapılmamışsa, aluminyum mastar
çapraz veya düşey biçimde hareket ettirilerek
mastarlama yapılır.
UYGULAMA – DUVAR
47
Bu işlem sonrası, mastarlama tamamlanır.
48 ANOLARIN SÖKÜLMESİ
Alçı sertleşmeye başladıktan sonra
ano çıtaları sökülür.
46
Alınan harç ile yüzeydeki boşluklar
doldurulur.
49 BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI
Çıta boşlukları SIVATEK harcı ile doldurulur.
51
Anosuz uygulamada yüzeyin, yatay ve düşey
terazisi kontrol edilmelidir.
53 ALLEV DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ
SIVATEK donduktan sonra mastarlar sökülür
ve köşelere ALLEV delikli köşe profili, sıva
profili gibi uygulanır. (Bakınız 32 – 34 nolu
uygulama adımları, Sayfa 31)
54
Ispatula ile son düzeltmeler yapılır
ve kurumaya bırakılır.
52 MERKEZLER
Anosuz uygulamada, duvar köşeleri ile
pencere – kapı merkezlerinde sıva profili
kullanılmadığından bu gibi yerlere
mastar bağlanır ve SIVATEK uygulanır.
33
59 İÇ KÖŞE
İç köşeler, iç köşe malasıyla düzeltilir.
UYGULAMA – DUVAR
56
Daha az kuru yüzeyler için SATENTEK
miktarı azaltılabilir.
55 DÜZELTME
Yüzeyin düzeltilmesi gerektiğinde, çok kuru
yüzeyler için, SIVATEK ve SATENTEK
eşit miktarlarda karıştırılır.
57
Karışım, duvar yüzeyine çelik mala ile
en az 1,5 mm kalınlığında uygulanmalıdır.
Aksi taktirde çizik oluşur.
60 RENDETEK – ALÇI RENDESİ
İç köşelerde ve duvarın diğer
bölümlerinde düzeltmeler RENDETEK
alçı rendesi ile yapılır.
61 İÇTEN ISI YALITIMI
EPS ya da XPS ile kaplı duvar yüzeylerine
7-10 mm kalınlığında SIVATEK uygulanır.
62 İÇTEN ISI YALITIMI
Bu uygulamada çatlak oluşumunu
engellemek ve yüzeyin yekpare
çalışmasını sağlamak için en az 70 gr/m2
cam elyaf file kullanılmalıdır.
58
Alçı sertleştikten sonra pürüzlülükler
ıspatula ile düzeltilir ve yüzey SATENTEK
ile perdah yapılmasına hazır hale getirilir.
34
63 DONMA SÜRESİ ve AĞIRLIK
SIVATEK harcı yaklaşık 150 dakikada
donacaktır. SIVATEK’in kuruduktan sonra
yüzeyde oluşturacağı ortalama ağırlık
950 – 1000 kg/m3’tür.
UYGULAMA – DUVAR
35
64 ALÇI TEKNESİNİN TEMİZLENMESİ
Uygulama bittikten sonra, alçı teknesine
bir miktar su dökülür. Teknede kalan alçı,
sünger yardımıyla temizlenir.
65 EL ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ
Aynı şekilde, kullanılan el aletleri de
sünger ile ovularak temizlenir.
SIVATEK
Perlitli Sıva Alçısı
UYGULAMA – TAVAN
36
5 SERPME
Tutunmayı artırıcı diğer yöntemde ise
çimento, su ve kumdan hazırlanan karışım,
serpme şeklinde yüzeye atılır.
2 ÖN HAZIRLIKLAR
Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici
maddeler fırça ile temizlenmelidir.
3 BETON – BRÜT BETON YÜZEYLER
Özellikle beton ve brüt beton yüzeyler,
tutunmayı azaltıcı kalıp yağından iyice
yıkanarak temizlenmelidir.
1 TAVAN – ÖN HAZIRLIKLAR
Uygulamaya başlamadan önce, özellikle
beton ve brüt beton yüzeyler üzerindeki
çapaklar temizlenmelidir. Bu işlem için
keser ya da spiral kullanılabilir.
4 PÜRÜZLENDİRME
Tutunmayı artırmak üzere pürüzsüz
yüzeyler pürüzlendirilmelidir. Örneğin
keser ile çentikleme yapılabilir veya çeşitli
yüzey hazırlayıcı bağlayıcılar kullanılabilir.
6 HARCIN ALINMASI
Uygulama anolar şeklinde yapılacaksa, harç
ıspatula yardımıyla çelik mala üzerine alınır.
7 ANOLAMA
Harç, ıspatula ile ano çıtasının yapıştırılacağı
doğrultu boyunca tavan yüzeyine uygulanır.
8 ANO ÇITASI
Yaklaşık 150 – 200 cm aralıklarla
ano çıtaları yapıştırılır.
9 TERAZİYE ALMA
Yapıştırma sırasında çıtalar ipine getirilir ve
teraziye alınır.
UYGULAMA – TAVAN 20 mm
11 UYGULAMA KALINLIĞI
SIVATEK harcı tavan yüzeylerine 5 – 20 mm
doğrudan tek kat uygulanır.
10 BEKLEME SÜRESİ
Yapıştırma için kullanılan alçı harcının
sertleşmesi beklenir.
12 HARCIN ALINMASI
Harç, sıva malası yardımıyla sıva küreği veya
çelik mala üzerine alınır.
14 BRÜT BETON YÜZEYLER
Brüt beton yüzeylerde, bu işlem çelik
mala ile de yapılabilir.
13 UYGULAMA
Beton, brüt beton, gazbeton ve asmolen
(tuğla veya bims) vb. yüzeylerde sıva küreği
üzerindeki alçı harcı tavan yüzeyine
bastırılarak uygulanır.
17
Aluminyum bıçak mastar üzerindeki fazla
harç sıva malası ile alınarak boşluklar
doldurulur.
18
Bu işlem sonrası, mastarlama tamamlanır.
15
Uygulamaya devam edilerek, tavan
yüzeyinin diğer kısımları da bu yöntemle
kapatılır.
16 ANOLU MASTARLAMA
Anolama yapılmışsa, aluminyum bıçak
mastar ile ano çıtalarına bastırılarak
mastarlama yapılır.
38
UYGULAMA – TAVAN
23 DÜZELTME
Yüzeyin düzeltilmesi gerektiğinde, bu
işlem 55 – 58 numaralı duvar uygulama
adımlarında gösterildiği şekilde yapılır.
(Bakınız Sayfa 34)
20 BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI
Çıta boşlukları SIVATEK harcı ile
doldurulur.
21 ANOSUZ MASTARLAMA
Anolama yapılmamışsa, aluminyum mastar
çapraz biçimde hareket ettirilerek
mastarlama yapılır.
19 ANOLARIN SÖKÜLMESİ
Alçı sertleşmeye başladıktan sonra
ano çıtaları sökülür.
22
Anosuz uygulamada yüzeyin, terazisi
kontrol edilmelidir.
24 DONMA SÜRESİ ve AĞIRLIK
SIVATEK harcı yaklaşık 150 dakikada
donacaktır. SIVATEK’in kuruduktan sonra
yüzeyde oluşturacağı ortalama ağırlık
950 – 1000 kg/m3’tür.
25 ALÇI TEKNESİNİN TEMİZLENMESİ
Uygulama bittikten sonra, alçı teknesine
bir miktar su dökülür. Teknede kalan alçı,
sünger yardımıyla temizlenir.
26 EL ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ
Aynı şekilde, kullanılan el aletleri de
sünger ile ovularak temizlenir.

, , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardımcı olmamı ister misiniz ?