Isı yalıtımı nasıl yapılır ?

Isı yalıtımı

Bahar aylarına yaklaştığımız kışın bu son günlerinde, rahatımızı kaçıran yüklü yakıt faturalarından kurtulacağımız düşüncesi hepimizi sevindiriyor. Gelecek yıl, tüm bu sıkıntıları tekrar yaşamamak için yalıtım yaptırmanın tam zamanı! Evlerinde ısı yalıtımı olmayanlar, kış ayları boyunca her ay en az yüzde 50 daha fazla yakıt faturası ödediklerini unutmamalı. Şimdiden bir sonraki kış mevsimini düşünerek önlem almak şart. Bunun yanında bahar aylarında yaptırılacak ısı yalıtımı, önümüzdeki yaz mevsiminde evlerimizi aşırı sıcaklardan da koruyacak.

Standartlara göre tasarlanan ve yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile klima kullanımı sonucu ortaya çıkan enerji sarfiyatları önemli miktarlarda azaltılıyor. Böylece iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle son yıllarda yaz aylarında daha da fazla kullanmaya başladığımız klimalar ve beraberinde getirdiği elektrik enerjisi tüketimindeki ciddi artış da cebimizi yakmayacak.  Isı yalıtımı, hem çoğunu ithal etiğimiz enerji için ülkemizin ödemek zorunda kaldığı maliyetleri hem de cebimizden çıkan ısıtma ve soğutma amaçlı harcanan miktarı azaltmak için alınabilecek en etkili önlem. Isı yalıtım uygulamalarında bahar ve yaz ayları en uygun dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarından çıkılıp yenilenme ve tadilat işlerinin yapılabileceği bu dönemde dış cephe uygulamaları rahatlıkla yapılabiliyor.

Yalıtım uzmanı yapmalı Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Sedat Arıman; baharla birlikte tüketicilerin evlerinde, işyerlerinde, binalarında mutlaka yalıtımla ilgili önlemleri almaları gerektiğine değinerek: “Binanız mutlaka uzmanlarca incelenmeli ve sorununuzun çözümüne yönelik olarak yapılacak yalıtım uygulamaları, konusunda bilgi birikimi olan yalıtım firmalarınca uygulanmalıdır.” dedi.

Sorunsuz bir yıl geçirmek için yalıtım uygulamaları konusunda uzman firmalara, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER’in 0800 211 33 67 numaralı ücretsiz telefonundan ulaşabilirsiniz. Yalıtımlı, yalıtımsız bina farkı Yalıtım, yakıt giderlerinde ortalama yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Bu gerçeği, yapılan hesaplar da ortaya koyuyor. İZODER, toplam oturma alanı 500 metrekare olan 4’er dairelik 5 katlı örnek bir binanın sıcaktan soğuğa doğru (Isı Yalıtımı Yönetmeliği’nin dört bölgesini temsilen); Antalya, İstanbul, Ankara ve Erzurum’da yalıtımsız ve yalıtım standardına uygun yalıtılmış biçimde yakıt giderlerini hesapladı. Buna göre çıkan rakamlar, yalıtımın yüzde 60’ın üzerinde tasarruf sağladığını ortaya çıkardı. Örnek binada seçilen kentler ve yakıt sarfiyatları şöyle gerçekleşti:

Hesaplamalarla oluşturulan bu tablo, yalıtımlı binaların enerji sarfiyatında yüzde 60 oranında tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. Bu hesabı 1 Mart 2009 tarihli İGDAŞ’ın konut doğal gaz tarifesi esas alınarak, metreküpü 0,7829 TL’den paraya çevirdiğimizde ulaşacağımız sonuçlar şöyle olacaktır:  Antalya’da yalıtımsız binanın yıllık yakıt gideri 16 bin 42 TL, yalıtımlı binanın yıllık yakıt gideri 6 bin 447 TL. İstanbul’da yalıtımsız binanın yıllık yakıt gideri 29 bin 101 TL, yalıtımlı binanın yıllık gideri, 10 bin 696 TL. Kışın daha soğuk geçtiği Ankara’da yalıtımsız binanın yakıt gideri yıllık 38 bin 503 TL, yalıtımlı binanın ki ise 13 bin 944 TL’dir. Türkiye’nin en soğuk kentlerinden Erzurum’da ise yalıtımsız binanın yakıt gideri yıllık 61 bin 374 TL, bu binaya yalıtım yapıldığında yakıt gideri 21 bin 965 TL olmaktadır.
Bu hesaplamalar doğrultusunda Antalya’da tasarruf edilen rakam 9.595 TL, İstanbul’da 18.405 TL, Ankara’da 24.559 TL ve Erzurum’da ise 39.410 TL’dir.

ISI YALITIMI KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Bina duvarlarında dışarıdan ısı yalıtımı mı yoksa içeriden ısı yalıtımı mı tercih edilmeli ? Duvarlarda, dışarıdan yapılan ısı yalıtım uygulamaları tercih edilmelidir. Böylece hem cephe malzemesinin ısı depolama kapasitesinden yararlanılır, hem de ağır kütlenin yüksek sıcaklıkta kalması nedeniyle duvar iç yüzeyi ile birlikte duvar kesiti içinde de yoğuşma riski ortadan kalkar. Ayrıca cephenin tümü yalıtım malzemeleri ile korunduğundan ısı köprüleri meydana gelmez. Buna karşılık, kısa sürede ısıtmanın zaruri olduğu yerlerde ise içten yalıtım tercih edilmelidir.

eros de amor

Binamız özellikle kuzey tarafından soğuk alıyor. Sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmamız yeterli olur mu? Yalıtım uygulamaları mutlaka binanın tümüne kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Sadece tek cephede yapılan yalıtım uygulamaları neticesinde ısı köprüleri oluşacak ve yalıtımın yapılmadığı diğer cephelerde ısı kayıpları devam edecektir. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde (çatı, duvar, döşeme, çıkma, cam ve doğrama) yalıtım yapılmalıdır.

Binamız dışarıdan su alıyor, yüzeye sıva veya zift sürerek kalıcı bir çözüm elde edebilir miyiz? Öncelikle duvarınızda su bulunmasına neden olan etkenlerin araştırılması ve bunlara karşı önlem alınması gerekir. Duvarınızda gözle görülür derin bir çatlak veya boşluk yoksa ve iç yüzeyinde sıva kabarmaları, siyah lekeler, küf ve benzeri oluşumlar varsa, bu; binanızda ısı yalıtımı olmadığını gösterir. Bu durumda, öncelikle dıştan veya içten ısı yalıtımı yapılarak sorun çözülmelidir. Sadece yağışlı günlerde dışarıdan su sızması söz konusu ise yapınızdaki çatlaklar veya boşluklar, su sızdırmaz malzemeler kullanılarak tamir edilmelidir.

Boya ile ısı yalıtımı yapılabilir mi? Boya, sıva gibi düşük kalınlıklarda uygulanan malzemelerle, ısı yalıtımı uygulamalarından beklenen yüksek performansa ulaşılamaz. Isı yalıtımı, ısı iletkenlik katsayısı düşük ve standartlara uygun kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Bir ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı arttıkça, yalıtım performansı da artar.

Binamızın duvarları gaz beton, tuğla duvar veya bims blok gibi malzemelerle örülmüşse ayrıca ısı yalıtımı yaptırmamıza gerek var mı? Gaz beton, her türden tuğla ve bimsblok, birer yapı malzemesi olup ısı yalıtım malzemesi değildir. Bina hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, kolon ve kirişler dáhil olmak üzere tüm cepheler, çatı ve taban mutlaka ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.

Dış cepheme cam mozaik, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırırsam ısı yalıtımı yaptırmama gerek kalır mı? Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı sağlamazlar. Genel hatları ile bu malzemeler isteğe bağlı olarak cephenin dış görünüşünü oluşturur ve kimi durumlarda insanların erişebilecekleri yüksekliklerde darbelere karşı mukavemet sağlar. Binalarda enerji verimliliği, bu kaplamaların arka tarafında bulunan ısı yalıtım malzemeleri ile sağlanır.

Isı yalıtım malzemeleri nelerdir ? Isı yalıtım malzemeleri, ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan hafif ve ısı geçişine karşı yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Ülkemizde yaygın olarak;

  • Duvar, döşeme ve çatılarda; camyünü, taşyünü, EPS, XPS, poliüretan ve ahşapyünü,
  • Pencerelerde; yalıtımlı doğramalar ve kaplamalı yalıtım camları,
  • Hava kanalları, borular, vanalar gibi tesisat elemanlarında; camyünü, taşyünü, polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk köpüğü, poliolefin köpüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.

Tesisatlarda ısı yalıtımı yaptırmak enerji tasarrufu açısından gerekli mi? Tesisatta ısı yalıtımı; en genel olarak sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk hatlarda ise ısı kazancını önlemek için alınması gereken tedbirler olarak tarif edilir. Tesisat yalıtımı ile enerji kayıp veya kazançları dışında, hattı oluşturan boruların yoğuşma sebebiyle korozyona uğraması da önlenir.

Cam kalınlığı artırılarak ısı yalıtımı sağlanabilir mi? Cam kalınlığının artırılmasının ısı yalıtımına katkısı yoktur ve bu yolla ısı yalıtımı sağlamak mümkün değildir. Camla ısı yalıtımında ilk çözüm, yalıtım camıdır (çift cam). Aralarında kuru hava barındıracak şekilde iki camın fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşan yalıtım camları tek cama göre ısı kayıplarını yarı yarıya azaltmaktadır.

Mevcut doğramayı değiştirmeden pencere sistemlerinde ısı yalıtımı uygulanması mümkün müdür? Mevcut doğrama yeterli özelliklere sahip ise, cam montaj yuvalarında yapılacak basit revizyonlar ile mevcut camlara göre daha geniş ara boşluk (12 veya 16 mm), daha üstün yalıtım özelliklerine sahip ısı kontrol veya ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camları kullanılması mümkündür. Tek cama uygun ahşap doğramalara ise çıta ilave edilerek yalıtım camına uygun hale getirilebilir.
Sıcak bir bölgede yaşıyoruz.

Isı yalıtımı yaptırmalı mıyız ? Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf sağlar, konforlu bir yaşam ortamı oluşturur. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.

, , ,
2 comments to “Isı yalıtımı nasıl yapılır ?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardımcı olmamı ister misiniz ?